4 đảng tham gia tranh cử vào thượng viện Campuchia nhiệm kỳ tới

Post by admin

16:26 - 24/12/2017

Bình luận

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia vừa công bố chính thức danh sách 4 đảng phái chính trị tham gia cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ tới. 4 đảng đó gồm: Đảng Nhân dân Campuchia, đảng Bảo Hoàng, đảng Thanh niên Campuchia và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc.

Khác với Quốc hội do nhân dân bầu, Thượng viện Campuchia do các Ủy viên Hội đồng xã, phường và các nghị sỹ Quốc hội – gọi chung là đại cử tri bầu ra có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ.

Trong Thượng viện Campuchia có 62 nghị sỹ, trong đó 58 nghị sỹ do đại cử tri bầu ra, 2 nghị sỹ do Quốc hội lựa chọn và 2 nghị sỹ do Quốc vương ấn định. Ngày 25/2 năm tới sẽ tiến hành cuộc bầu cử Thượng viện.

(vov)