Campuchia sẽ xử phạt nghiêm những người xúc phạm Quốc vương

Post by admin

22:40 - 03/02/2018

Bình luận

Ngày 2/2, Chính phủ Campuchia đã tổ chức cuộc họp toàn thể để thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự thảo sửa đổi Luật Hình sự và một số chương trình nghị sự khác.

Image result for chính phủ campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chương trình nghị sự của nội các Campuchia bao gồm các nội dung: Dự thảo sửa đổi các Điều 34, 42, 49, 53 và 118 của Hiến pháp Vương quốc Campuchia; Dự thảo Luật Sửa đổi hình sự; Dự thảo Luật sửa đổi Điều 26, 27, 28, 31 và 32 của Luật Tổ chức và chức năng của Hội đồng Hiến pháp; soạn thảo Luật về giấy phép y tế công cộng và một số vấn đề khác.

Người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông Phay Siphan, cho biết việc thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi nhằm bảo vệ sự tôn trọng của Hiến pháp, giải thích Hiến pháp và pháp luật, đồng thời quyết định về các trường hợp khiếu kiện liên quan việc tổng tuyển cử và bầu cử Thượng viện vốn thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Hiến pháp.

Trong cuộc họp trên, Chính phủ Campuchia còn thông qua dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hình sự nhằm xử phạt nghiêm những người xúc phạm Quốc vương.

Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị soạn thảo loại bỏ chức danh Quốc vụ khanh tại các bộ, ngành ra khỏi danh sách thành viên chính phủ vì số lượng Quốc vụ khanh thường xuyên biến động nên đòi hỏi phải bổ nhiệm thường xuyên.

Hiện nay, chính phủ muốn bổ nhiệm chức danh này phải thông qua Quốc hội. Vì vậy, nếu đưa chức vụ này ra khỏi thành viên nội các, Chính phủ Campuchia sẽ chủ động hơn trong việc bổ nhiệm Quốc vụ khanh tại các bộ, ngành mà không cần phải thông qua Quốc hội như hiện nay.

Hiến pháp gốc của Campuchia gồm 16 chương 158 điều đã qua nhiều lần sửa đổi bổ sung. Dự thảo Hiến pháp lần này đã được chính phủ thông qua và sẽ được trình lên Quốc hội và Thượng viện trong thời gian tới.

(ttxvn)