Campuchia siết chặt việc sử dụng ngôn ngữ trên bảng quảng cáo của doanh nghiệp

Post by admin

01:45 - 06/09/2018

Bình luận

Trước đây, nhằm bảo tồn văn hóa và chữ viết Khmer, Bộ Du lịch Campuchia và Đô thành Phnom Penh đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải sử dụng biển hiệu quảng cáo với ngôn ngữ Khmer bằng các chữ cái lớn và các ngôn ngữ khác bằng chữ nhỏ hơn. Tuy nhiên, đến nay, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn không thực hiện quy định nói trên.

 

4-top-Vireak-2.jpg

 

Do đó, Đô thành Phnom Penh đã ra thời hạn chót cho các doanh nghiệp sửa lại bảng quảng cáo của mình đến hết ngày 14/9/2018. Theo đó, bảng hiệu quảng cáo phải dùng chữ lớn bằng chữ Khmer, chữ nước ngoài được đặt phía dưới và nhỏ hơn.

 Sau thời hạn nói trên, các cơ quan có thẩm quyền sẽ đi kiểm tra, xử phạt và yêu cầu tháo dỡ các bảng hiệu vi phạm.

(Khmer Times)