Đại hội bất thường đảng CPP thông qua 7 quyết định quan trọng

Post by admin

06:29 - 22/01/2018

Bình luận

Sau 3 ngày làm việc (từ 19 - 21/1), Đại hội bất thường của Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) đã kết thúc chiều nay (21/1) với việc thông qua 7 quyết định quan trọng.

Image result for đại hội cpp

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen, Đại hội đã thông qua 7 quyết định quan trọng gồm:

Thứ nhất, Đại hội đã thảo luận chi tiết và thông qua “báo cáo tình hình và công tác đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018”, đánh giá những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực xã hội, hòa bình, dân chủ pháp quyền, hợp tác quốc tế. Đại hội cũng khẳng định, âm mưu tổ chức cuộc “cách mạng màu” của đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) nhằm lật độ Chính phủ đã được ngăn chặn kịp thời, đúng luật và hiệu quả.

Thứ hai, để nâng cao hiệu quả trong quá trình lãnh đạo đất nước của CPP, Đại hội cũng thông qua chương trình chính trị của CPP trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ 2018-2023.

Thứ ba, Đại hội đã bầu bổ sung Ban Chấp hành Trung ương số lượng từ 545 lên thành 865 thành viên; trong đó, bầu mới thêm 342 thành viên và xóa tên 22 thành viên đã mất.

Thứ tư, Đại hội nhấn mạnh, CPP luôn ghi nhận những đóng góp, nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên và cả người dân trong mọi chiến thắng của CPP.

Thứ năm, Đại hội khẳng định quyết tâm trong việc bảo vệ, phát triển hệ thống dân chủ đa đảng tại Campuchia ngày càng vững mạnh, bảo vệ hòa bình của Campuchia, đảm bảo mọi quyền tự do của người dân. CPP sẽ tích cực cùng với các đảng chính trị, ủy ban bầu cử quốc gia, các tổ chức xã hội trong việc đảm bảo cuộc bầu cử Thượng viện và Tổng tuyển cử diễn ra một cách tự do, đúng đắn và công bằng. CPP hoan nghênh các tổ chức quốc tế cùng tham gia giám sát cả hai cuộc bầu cử này.

Thứ sáu, Đại hội đã khẳng định lại vai trò lịch của CPP trong suốt 39 năm lãnh đạo đất nước trên tất cả các lĩnh vực khôi phục, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ bảy, Đại hội kêu gọi toàn thể thành viên, người ủng hộ đảng CPP tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng, thực hiện các mục tiêu, công việc thể theo nguyên vọng nhân dân, bảo vệ chế độ Vương quốc và Chính phủ Hoàng gia; nâng cao thiết chế dân chủ, quyền tự do và việc chấp hành luật pháp của công dân.

Đại hội lần này được tiến hành trong bối cảnh đảng CPP tiếp tục lãnh đạo đất nước vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 5 (2013-2018) và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6 vào ngày 29/7/2018)./.

(vov)