Đầu tư của Trung Quốc đang làm tăng tội phạm tại Campuchia

Post by admin

18:30 - 28/01/2018

Bình luận

Ông Yun Min (tỉnh trường Preah Sihanouk) nói trong bức thư ba trang gửi cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nội vụ Sar Kheng rằng dòng người Trung Quốc đã tạo ra cơ hội cho mafia Trung Quốc xâm nhập và phạm các tội ác khác nhau và bắt cóc các nhà đầu tư Trung Quốc gây mất an ninh trong tỉnh.

Image result for tội phạm trung quốc tại campuchia

Sự hiện diện và sự đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc tại tỉnh Preah Sihanouk đang làm cho tội phạm phát triển nhanh và gây ra bất ổn cho xã hội.

Trong bức thư gửi Lãnh đạo chính phủ, ông Yun Min cũng phàn nàn về việc người Trung Quốc say rượu, đánh nhau tại các nhà hàng và làm giá khách sạn tăng mạnh do nhu cầu lưu trú của người Trung Quốc ở Sihanoukville.

Tất nhiên, ông không chỉ nói đến tiêu cực. Ông cho biết đầu tư của Trung Quốc đã tạo nên công ăn việc làm và giúp tăng giá bất động sản trên địa bàn tỉnh.

(Reuters)