Đầu tư của Việt Nam sang Campuchia trong 08 tháng đầu năm 2018

Post by admin

05:34 - 04/09/2018

Bình luận

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), tính chung trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 313,48 triệu USD.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, cả nước có 93 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 271,46 triệu USD; 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư của Việt Nam tăng thêm 42 triệu USD.

Cũng trong 8 tháng này, Việt Nam đã đầu tư sang 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,19 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Úc xếp thứ 2 với 37,7 triệu USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,93 triệu USD, Slovakia xếp thứ 3 và chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

Tình hình đầu tư ra nước ngoài những năm gần đây không biến động nhiều về mặt số lượng dự án nhưng giảm về quy mô vốn đầu tư; hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước ít dần; đầu tư của doanh nghiệp phi nhà nước, cá nhân và doanh nghiệp FDI đều có xu hướng tăng; địa bàn đầu tư cũng như lĩnh vực đầu tư có sự chuyển dịch.

Cụ thể: Về địa bàn đầu tư, hoạt động đầu tư ra nước ngoài đang bắt đầu dịch khỏi hai thị trường truyền thống là Lào và Campuchia. Hai địa bàn Úc và Myanmar ngày càng thu hút nhiều dự án đầu tư từ Việt Nam với quy mô vốn nhỏ. Các thị trường như Singapore và Mỹ vẫn duy trì là các thị trường có số lượng dự án đầu tư ra nước ngoài cao.

(motthegioi)