Hỗ trợ kinh phí cho lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

Post by admin

06:05 - 20/01/2018

Bình luận

 Lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam được hỗ trợ kinh phí đào tạo, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, hỗ trợ trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu…

Image result for lưu học sinh campuchia

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam. Thông tư này quy định suất chi đào tạo và cấp kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia để đào tạo lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam theo các hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia. 

Dự thảo nêu rõ về chi kinh phí đào tạo: Định mức chi đối với lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn là 2.576.000 đồng/người/tháng; lưu học sinh hệ đào tạo ngắn hạn 5.485.000 đồng/người/tháng. 

Về chi sinh hoạt phí: Đối với lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học là 3.080.000 đồng/người/tháng; lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học 3.630.000 đồng/người/tháng; lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học 4.110.000 đồng/người/tháng; lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn 4.820.000 đồng/người/tháng; lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Trung học, Đại học 2.460.000 đồng/người/tháng; lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Sau đại học 2.900.000 đồng/người/tháng. 

Hỗ trợ trang cấp ban đầu là hỗ trợ trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu được cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khoá học (nếu mất hoặc hư hỏng thì không cấp lại), bao gồm các vật dụng cần thiết như chăn, màn, chậu rửa, quần áo... 

Định mức hỗ trợ đối với lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 4.480.000 đồng/người; lưu học sinh hệ đào tạo ngắn hạn 3.580.000 đồng/người; lưu học sinh khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, được cấp bổ sung chênh lệch quân trang trị giá 55.000 đồng/người/tháng. 

Chi phí đi lại đối với lưu học sinh hệ dài hạn tập trung, hệ ngắn hạn: 01 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông (vé đi và vé lượt về khi tốt nghiệp) và lệ phí sân bay, cước hành lý thêm ngoài vé (20kg) theo thực tế theo tuyến đường tiết kiệm chi phí nhất.

 Đối với hệ cao học chính quy không tập trung: Mỗi kỳ học tập trung học sinh được hỗ trợ một lượt vé đi hoặc một lượt vé về. Trường hợp cơ sở đào tạo tổ chức đưa đón tập trung từ/đến cửa khẩu cho lưu học sinh và được lưu học sinh nhất trí thì thanh toán chi phí đi lại từ/đến cửa khẩu theo thực chi, nhưng tối đa không quá 50% giá vé máy bay hạng phổ thông thấp nhất từ điểm đi đến điểm đến. 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

(baochinhphu)