Họp rút kinh nghiệm tuần tra chung Việt Nam - Campuchia

Post by admin

05:06 - 08/12/2017

Bình luận

Chiều ngày 4.12, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam (HQNDVN) và Đại tướng Ouk SeyHa - Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia (CCBHQHG) đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 24.

1337986-42.jpg

Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuần chung lần thứ 47 và 48 giữa Vùng 5 HQNDVN và CCBHQHG; trao đổi phương án duy trì an ninh trật tự trên “Vùng nước lịch sử” (hải phận đang trong quá trình xem xét giữa hai quốc gia) và vùng biển giáp ranh của 2 nước Việt Nam - Campuchia; đánh giá kết quả các hoạt động phối hợp, kết nghĩa giữa Vùng 5 HQNDVN và CCBHQHG, đồng thời ký kết chương trình phối hợp tuần tra chung lần thứ 49, 50...

Qua 48 chuyến phối hợp tuần tra chung và 23 lần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuần tra chung, việc phối hợp giữa CCBHQHG và Vùng 5 HQNDVN với lực lượng chức năng của 2 nước Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố và phát triển trên tinh thần đoàn kết, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự trên “Vùng nước lịch sử” và vùng biển giáp ranh giữa 2 nước.

Tại hội nghị lần thứ 24 này, Vùng 5 HQNDVN và CCB HQHG cũng đã thống nhất những nội dung phối hợp cần thực hiện trong thời gian tới.

(laodong)