MB Bank Tuyển dụng tại Phnom Penh

Post by admin

21:22 - 29/03/2018

Bình luận

MB Bank Cambodia cần tuyển nhân sự ưu tiên người biết biết Tiếng Việt cho chức danh chuyên viên khách hàng doanh nghiệp. Không cần kinh nghiệm ngân hàng, là cơ hội cho các sinh viên mới ra trường và sinh viên năm thứ 4. (Mức lương thỏa thuận).

Xin gửi hồ sơ CV đến địa chỉ số 439 MONIVONG BLVD coner street 214, sangkat Boeung Pralit, Khan 7 makara, Phnom Penh.
Ghi chú: cần số lượng lớn nhân sự (với nhiều vị trí công việc khác).

Contact: Mr. Sarang - 0883993456.
Email: sarangk.cam@mbbank.com.vn

Please share this info to your friends and relative for a jobs opportunity.
Thank You.