Một số dự án đầu tư sang Campuchia có thể mất toàn bộ vốn

Post by admin

03:56 - 22/05/2018

Bình luận

Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dự kiến trình bày trước Quốc hội chiều 21/5, dự án khảo sát thăm dò khoáng sản sắt tại Campuchia được nhấn mạnh có thể mất toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước. Tập đoàn Than khoáng sản (TKV) đã xin chủ trương giải thể công ty, trả lại dự án cho Chính phủ Campuchia, số tiền đã chi cho dự án 92,98 tỷ đồng.

 

Image result for than khoáng sản

 

Ngoài ra còn dự án khảo sát thăm dò khoáng sản Crom - Antimon tại tỉnh Pousat, Campuchia, TKV cũng đã góp vốn 4,4 triệu USD. Tuy nhiên, quặng crom và quặng antimon không đạt chỉ tiêu công nghiệp để thực hiện khai thác.

(news.zing)