Ngân hàng Quốc gia Campuchia ban hành chỉ thị mới về chấm điểm rủi ro tín dụng

Post by admin

04:00 - 27/12/2017

Bình luận

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) mới đây vừa ban hành một chỉ thị nhằm nâng cao tính năng của việc chấm điểm rủi ro tín dụng do các tổ chức tài chính trong nước thực hiện để đảm bảo lĩnh vực tài chính có thể tự bảo vệ mình trước những rủi ro, đồng thời duy trì được tính bền vững của lĩnh vực.

Related image

Theo đó, chỉ thị mới ban hành của NBC gồm có 14 Chương và 91 điều khoản, trong đó quy định cụ thể vai trò mà các tổ chức tài chính cũng như bộ máy quản lý của họ phải đáp ứng để xây dựng một hệ thống đủ mạnh nhằm quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời có thể khắc phục được những mối nguy kinh tế tiềm ẩn.

Rủi ro tín dụng được đặc biệt chú ý do số lượng khách hàng vay mượn không đủ khả năng trả nợ ngày một gia tăng và rủi ro này được tính toán bằng tỷ lệ nợ xấu (NPL).

Theo dữ liệu của Hiệp hội Các tổ chức tài chính vi mô Campuchia (CMA), hiện Vương quốc này đang tồn đọng một lượng lớn các khoản nợ xấu, trong đó doanh mục xếp vào hàng rủi ro (PAR) tính đến cuối tháng 9 năm nay là 76 triệu USD, chiếm 1.9% doanh mục nợ tồn đọng của toàn ngành. Điều này cho thấy rằng đã có sự gia tăng về các khoản nợ xấu so với cùng kỳ năm ngoái, khi đó PAR chiếm 39 triệu USD, tương đương 1.38% số nợ tồn đọng của toàn ngành.

(vietstock)