Ngân hàng Quốc gia Campuchia không công nhận đồng Bitcoin

Post by admin

16:45 - 19/12/2017

Bình luận

Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Campuchia (Bà Chea Serey) đã đưa ra thông báo chính thức liên quan đến đồng tiền Bitcoin khi tham dự một diễn đàn gần đây. Theo đó, Ngân hàng quốc gia Campuchia  khẳng định lại lập trường của mình không thừa nhận đồng tiền tệ kỹ thuật số bitcoin đang được giới thiệu bởi một số doanh nghiệp ở Campuchia.

RIAcBw_r0wMDlsPImbvQV-WFubcgff7-Hgl8oGYHHljnXUC0xdwuPr43BC_hfn4U7j8_=s152

Tổng giám đốc coi đây là một phương tiện giao dịch rủi ro và khuyến khích người dân Campuchia không sử dụng nó trong tình hình hiện tại của Campuchia. Tổng giám đốc của Ủy ban Chứng khoán Campuchia (Sou Socheat) cũng bày tỏ sự ủng hộ cho quyết định của Ngân hàng quốc gia Campuchia.

(AKP)