Tháng 2/2018 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia giảm 34,6% so với tháng 1 xuống 203,2 triệu USD, tính chung hai tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 512,7 triệu USD, tăng 32,15% so với cùng kỳ năm 2017.
Sắt thép, xăng dầu, dệt may, nguyên phụ liệu dệt may da giày và phân bón là 5 nhóm hàng hóa chủ lực xuất sang Campuchia trong thời gian này, chiếm 54,6% tổng kim ngạch, trong đó sắt thép đạt kim ngạch cao nhất 105,2 triệu USD chiếm 37,5% tổng kim ngạch 5 nhóm hàng tăng 70,16% và lượng xuất 168 nghìn tấn, tăng 45,35% so với cùng kỳ. Giá xuất bình quân tăng 17,07% lên 626,25 USD/tấn. Đứng thứ hai là xăng dầu với 98,4 nghìn tấn, trị giá 60,7 triệu USD nhưng tốc độ xuất khẩu đều sụt giảm cả lượng và trị giá, giảm tương ứng 12,83% và 1,77% mặc dù giá xuất bình quân tăng 12,68% lên 617,49 USD/tấn. Kế đến là dệt may, nguyên phụ liệu may mặc và phân bón đều tăng trưởng lần lượt 27,4%; 63,92% và 43,79%.
Ngoài 5 nhóm hàng chủ lực kể trên, Việt Nam còn xuất sang Campuchia các mặt hàng như: cà phê, hóa chất, hàng rau quả, giấy và sản phẩm từ giấy ….
Nhìn chung, hai tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng hóa sang Campuchia đều tăng, chiếm 78,5%. Đặc biệt, nhóm hàng thủy sản, rau quả và điện thoại xuất sang Campuchia tăng vượt trội. Tuy kim ngạch chỉ đạt lần lượt 4 triệu USD; 266,3 nghìn USD và 10 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ lại có mức tăng mạnh và dẫn đầu các nhóm hàng, tăng tương ứng 145,73%; 154,18% và 290,29%.
Ở chiều ngược lại, nhóm hàng với kim ngạch suy giảm chỉ chiếm 21,4%, trong đó xuất khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh giảm mạnh nhất 65,42%, tương ứng với 254,9 nghìn USD.
 
(vinanet)