SACOMBANK CAMBODIA TỔ CHỨC KỶ NIỆM 09 NĂM NGÀY THÀNH LẬP !

Post by admin

05:17 - 24/06/2018

Bình luận

Tối 23/6/2018, tại Sunway Hotel Phnom Penh, Ngân hàng Sacombank Cambodia đã tổ chức lễ kỷ niệm 09 năm ngày Sacombank chính thức vào thị trường Campuchia (23/6/2009 - 23/6/2018).

Hiện tại, mạng lưới hoạt động của Sacombank Campuchia gồm 1 Hội sở và 8 Chi nhánh trực thuộc tại các địa bàn trọng điểm của Campuchia như thủ đô Phnom Pênh, tỉnh Kampong Cham, tỉnh Kandal và tỉnh Siêm Riệp.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng