Sacombank Campuchia nâng vốn điều lệ lên 75 triệu USD

Post by admin

18:23 - 30/06/2018

Bình luận

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tăng vốn cho Ngân hàng 100% vốn tại Campuchia.

 

Kết quả hình ảnh cho sacombank cambodia

 

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Sacombank góp thêm 37 triệu USD vào Sacombank Campuchia, nâng mức vốn điều lệ của Sacombank Campuchia từ 38 triệu USD lên 75 triệu USD theo đề nghị của Ngân hàng tại văn bản số 3162/2017/CV-NHSGTT ngày 10/10/2017.

Sacombank có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với Sacombank Campuchia theo quy định của pháp luật hiện hàng; Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối, đầu tư ra nước ngoài và các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng (bao gồm cả giới hạn góp vốn, mua cổ phẩn) trước và sau khi góp thêm vốn vào Sacombank Campuchia theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; Báo cáo NHNN việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên; Đồng thời giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giám sát việc Sacombank thực hiện các nội dung nêu trên.

(thoibaonganhang)