Tập đoàn Hòa Bình thành lập công ty con tại Campuchia

Post by admin

04:30 - 26/03/2018

Bình luận

HĐQT của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HOSE: HBC) đã công bố nghị quyết góp vốn thành lập công ty con tại Campuchia, có tên Công ty TNHH Hoà Bình Campuchia với vốn pháp định 100.000 USD, giá trị 1.000 USD/cp. Tập đoàn Hoà Bình sẽ sở hữu 100% vốn.

Image result for xây dựng hòa bình

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HBC sẽ là người đại diện quản lý phần vốn góp của Hoà Bình tại công ty mới.

Trước đó, HBC cũng lập công ty con Halcony - Hoa Binh Construction Company Limited (H&H) tại Cộng hoà Liên bang Myanmar, có vốn pháp định 50.000 USD được chia thành 50.000 cổ phần với giá trị 1 USD/cp. Trong đó, Tập đoàn Hoà Bình góp 80% vốn.