Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Campuchia

Post by admin

01:42 - 02/08/2018

Bình luận
Chính phủ vừa phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập".

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Campuchia tổ chức triển khai Hiệp định.

 

Không có vÄn bản thay thế tá»± Äá»ng nào.