Thúc đẩy phát triển kinh tế Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Post by admin

20:49 - 08/03/2019

Bình luận

Trước thềm Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV), ngày 08/3/2019, tại Kratie, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 11 Khu vực TGPT CLV.

 

2.JPG

 

Hiện nay, kinh tế Khu vực TGPT được các chuyên gia đánh giá đã có bước chuyển biến đáng kể, cơ cấu kinh tế của khu vực chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ. Một số địa phương trong khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Hợp tác đầu tư, thương mại được đẩy mạnh. Các dự án đầu tư lớn đã và đang được triển khai trong các lĩnh vực thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản, trồng, chế biến sản phẩm cây công nghiệp giá trị cao. Bước đầu đã tạo cơ chế chính sách thông thoáng thúc đẩy đầu tư, thương mại trong khu vực.

Theo ông Trần Nhật Thành, Chuyên trách Thư ký Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào, Trưởng tiểu Ban kinh tế Việt Nam, hiện nay, Việt Nam có 49 dự án đầu tư trong Khu vực TGPT CLV thuộc Campuchia với tổng vốn đăng ký là 1,638 tỷ USD và có 67 dự án đầu tư vào Khu vực TGPT CLV thuộc Lào với tổng vốn đăng ký là 1,97 tỷ USD.

Hệ thống cơ sở hạ tầng bước đầu được hình thành và phát triển, nhất là trong lĩnh vực giao thông, cấp điện… Các tuyến trục giao thông quan trọng trong TGPT đã được nâng cấp, mở rộng. Nhiều công trình thủy điện lớn được đầu tư xây dựng, mạng lưới truyền tải và phân phối điện được mở rộng.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác giữa ba nước chưa thực sự tạo ra được bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong Khu vực. Có thể thấy, các công trình hợp tác về phát triển kết cấu hạ tầng còn chậm so với kế hoạch và quy hoạch đề ra. Nguồn lực dành cho đầu tư phát triển từ mỗi nước còn rất hạn hẹp, nguồn hỗ trợ từ bên ngoài không lớn. Hợp tác thương mại và đầu tư còn những bất cập. Các chính sách thuế, thủ tục đầu tư chưa được nhất quán, cơ sở hạ tầng chưa thuận lợi…

Trên cơ sở đó, Hội nghị Tiểu ban Kinh tế đã đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện các cam kết của Tiểu ban trong thời gian qua, nhìn nhận những thành tựu và khó khăn, thách thức, từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục và phương hướng hợp tác trong thời gian tới./.

(Bộ Kế hoạch và Đầu tư)