Ủy ban GDCK Campuchia ban hành chỉ thị về quỹ đầu tư

Post by admin

06:20 - 05/06/2018

Bình luận

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Campuchia (SECC) gần đây đã phê duyệt một chỉ thị (Prakas) về cấp phép và giám sát các đề án đầu tư tập thể (collective investment scheme).

 

Image result for secc cambodia

 

Đề án đầu tư tập thể là một hình thức đầu tư cho phép nhiều nhà đầu tư cùng nhau đầu tư theo một nhóm. Tùy theo mỗi nước, hình thức đầu tư này có thể được gọi là các quỹ đầu tư hoặc các tổ hợp đầu tư.

Theo SECC, các hình thức liên danh này vẫn chưa được kiểm nghiệm tại Campuchia do trước khi họ ban hành chỉ thị này, Campuchia không có khung pháp lý nào quy định về lĩnh vực này.

Với Prakas mới ban hành, SECC đã xây dựng các điều kiện và thủ tục cấp phép đầu tư tập thể đồng thời cũng quy định các nghĩa vụ pháp lý mà các đề án đầu tư tập thể phải tuân thủ.

Theo ông Lamun Soleil, Giám đốc Bộ phận niêm yết và công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (CSX), các đề án đầu tư tập thể cho phép những nhà đầu tư không có đủ thời gian hay kỹ năng tự đầu tư cùng liên kết với nhau và thu lợi từ những lợi thế khi họ làm việc theo nhóm, bao gồm cả việc được thuê các chuyên gia quản lý đầu tư chuyên nghiệp để giúp họ có thể thu lợi nhuận khá hơn.

Ông Lamun chia sẻ: “Đây là một cơ chế khác để thúc đẩy nền kinh tế và làm gia tăng số lượng các hoạt động của CSX. Nhà đầu tư có thể rót nhiều tiền hơn vào các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán mà họ đang đầu tư vào hoặc họ cũng có thể hùn tiền lại và sau đó niêm yết một công ty mới trên thị trường chứng khoán”.

Ông Lamun chia sẻ thêm: “Nếu một đề án đầu tư tập thể đăng ký với SECC thì chúng tôi có thể quản lý họ và khả năng xuất hiện rủi ro sẽ thấp hơn. Việc đầu tư vào các đối tượng không có đăng ký sẽ rất rủi ro và Chính phủ sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào phát sinh trong trường hợp này”.

(vietstock, Khmer Times)