Việt Nam ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Campuchia và Lào

Post by admin

06:28 - 20/11/2018

Bình luận

Ngày 16.11, Bộ Công thương cho biết, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

 

Hình ảnh có liên quan

 

Theo đó, từ 1.1.2019 đến hết ngày 31.12.2023, tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuấtsang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27.6.2017 của Bộ Tài chính.

 

Thông tư số 44/2018/TT-BCT áp dụng đối với các đối tượng: Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia; các cơ quan, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia;  các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2019 đến hết ngày 31.12.2023 và thay thế Thông tư số 37/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

(Lao Động)