Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu tăng tháng thứ 3 liên tiếp cả lượng và kim ngạch, tháng 5/2019 lượng xuất khẩu tăng 1,9% so với tháng trước đó, đạt 311.739 tấn; kim ngạch tăng 2,3%, đạt 191,38 triệu USD. Giá xuất khẩu trong tháng 5/2019 đạt 613,9 USD/tấn, tăng 0,4% so với tháng 4/2019 nhưng giảm 9,1% so với tháng 5/2018.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019 cả nước xuất khẩu 1,46 triệu tấn xăng dầu, đạt 901,97 triệu USD, tăng trên 14% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên giá xuất khẩu xăng dầu lại giảm nhẹ 0,4%, đạt 618,9 USD/tấn.
Xăng dầu của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Campuchia chiếm 23,4% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 22,8% trong tổng kim ngạch, đạt 340.757 tấn, tương đương 205,74 triệu USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 1,4% về kim ngạch so với cùng kỳ, nhưng giá xuất khẩu giảm 6,8%, đạt 603,8USD/tấn.
Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với mức tăng rất mạnh trong tháng 5/2019, tăng 86,1% về lượng và tăng 75,1% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 71.137 tấn, tương đương 45,78 triệu USD; nâng tổng lượng xuất khẩu sang thị trường này 5 tháng đầu năm 2019 lên 227.972 tấn, tương đương 155,38 triệu USD, tăng trên 20% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ; giá xuất khẩu 681,6 USD/tấn, tăng 0,2%.
Tiếp đến xuất khẩu sang thị trường Malaysia 5 tháng đầu năm cũng tăng rất mạnh 43,8% về lượng và tăng 72,4% về kim ngạch, đạt 86.049 tấn, tương đương 40,71 triệu USD, chiếm 5,9% trong tổng lượng và chiếm 4,5% trong tổng kim ngạch;
Tính chung cả khối Đông Nam Á chiếm 43,3% tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 39,2% trong tổng kim ngạch, đạt 631.688 tấn, tương đương 354 triệu USD, tăng 34,3% về lượng và tăng 24% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore được đặc biệt chú ý với mức tăng trưởng mạnh nhất 861,1% về lượng và tăng 864,5% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 71.124 tấn, tương đương 29,98 triệu USD; xuất sang Thái Lan cũng tăng mạnh 200,1% về lượng và tăng 213,1% về kim ngạch, đạt 77.595 tấn, tương đương 42,12 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang Indonesia là sụt giảm rất mạnh trên 50% cả về lượng và kim ngạch, chỉ đạt 271 tấn, tương đương 0,16 triệu USD.
 
(Vinanet.vn)