Yellow pages về các doanh nghiệp tại Campuchia

Post by admin

16:31 - 14/12/2017

Bình luận

Hơn 700 trang với đầy đủ thông tin về các doanh nghiệp Campuchia trên tất cả các lĩnh vực.

Các doanh nghiệp nào quan tâm thì download về tham khảo nhé.

http://www.mediafire.com/file/96jcca4h4agd5kx/Cambodia+Yellow+Pages+2015.pdf 

Image result for Cambodia Yellow Pages